<< Предыдушая Следующая >>

ЄВРОПЕЙСЬКА РАДА


один з головних органів Європейського Союзу (Європейських Співтовариств).
Членами Європейської ради є глави держав і урядів і голова Європейської комісії, їхніми заступниками- міністри закордонних справ і один зі членів Комісії.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "ЄВРОПЕЙСЬКА РАДА"
 1. 3. Європейське економічне співтовариство та Європейський Союз у системі міжнародних економічних від-носин
  Європейське економічне співтовариство (ЄЕС або «Спільний ринок») утворено 25 березня 1957 р. на основі Римського договору. Сьогодні це угруповання, яке об’єднує 15 західноєвропейських країн (Австрію, Бельгію, Велику Британію, Голландію, Грецію, Данію, Ірландію, Іспанію, Італію, Люксембург, Нідерланди, Німеччину, Португалію, Францію, Швецію). Цілі, заради яких об’єдналися ці країни, зводяться до
 2. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ (ЄС)
  міждержавне об'єднання, що сполучає в собі риси міжнародної організації й федеративної держави; виникло в 1993 р. на базі Європейських Співтовариств. Договір про Європейський Союз, підписаний в 1992 р. у Маастрихте (Нідерланди) главами держав і урядів 12 держав-членів Європейського Співтовариства, набутив чинності 1 листопада 1993 р. На 1 травня 1996 р. у ЄС входять 15 держав: Австрія, Бельгія,
 3. 2. Україна як суб’єкт міжнародного економічного співробітницт-ва
  Вирішення Україною, як і будь-якою іншою державою, важливих соціально-економічних, політичних та інших завдань практично неможливе без її участі у міжнародному економічному співробітництві, в діяльності міжнародних організацій без урахування світового досвіду, досвіду становлення і розвитку окремих країн. З огляду на це участь нашої держави у міжнародному співробітництві, зокрема і в міжнародному
 4. 1. Загальні питання гармонізації
  Гармонізація національного законодавства будь-якої країни з міжнародним правом, зокрема економічним, передбачає узгодження їх змісту. Розглядаючи питання гармонізації законодавства України з міжнародним економічним правом, передусім необхідно мати на увазі, що воно є частиною міжнародного права, а це обумовлює потребу аналізу загальних проблем, пов’язаних із названою гармонізацією. Загальні
 5. 2. Зближення європейського права із законодавством України
  Процес гармонізації та зближення правових систем, які існують у європейському просторі, на нашу думку, потребуватиме цілеспрямованої та скоординованої діяльності різних держав і міжнародних організацій. Необхідно створити такі юридичні норми, які здатні забезпечити однакове регулювання наявних у європейських державах суспільних відносин. При цьому варто зауважити, що така робота сприятиме
 6. 3. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу
  Вирішення питання щодо вступу України до Європейського Союзу об’єктивно вимагає від нашої держави енергійних кроків на шляху зближення, гармонізації національного законодавства із законодавством даного міжнародного об’єднання. При цьому варто зауважити, що одна з найголовніших особливостей правової природи згаданого інтеграційного об’єднання полягає в тому, що його правова система, яка
 7. 1. Правовий статус держави як суб’єкта міжнародного економічного права
  Міжнародне економічне право покликане регулювати суспільні відносини між різними суб’єктами. Під суб’єктом права взагалі розуміють осіб (фізичних і юридичних), які відповідно до закону наділені здатністю мати суб’єктивні права та юридичні обов’язки, що дає їм можливість брати участь у відповідних правовідносинах. Що стосується складу суб’єктів міжнародного економічного права, то слід зазначити,
 8. 1. Поняття міжнародної економічної організації та її правовий ста-тус
  Характерною рисою сучасного світового співтовариства є глобалізація міжнародних економічних відносин, а також взаємозалежність їх учасників. Унаслідок цього необхідною умовою реалізації економічного потенціалу будь-якої держави є її участь у діяльності світового господарства. Зважаючи на це, Основні напрями зовнішньої політики України, затверджені Постановою Верховної Ради України 2 липня 1993 р.
 9. 2. Міжнародні економічні організації в системі ООН
  Аналіз Статуту ООН дає можливість зробити висновок про те, що однією із важливих цілей даної універсальної міжнародної організації є співробітництво в розв’язанні міжнародних проблем економічного, соціального, культурного і гуманітарного характеру (ст. 1 Статуту). Ця мета досягається через діяльність міжнародних організацій системи ООН. Генеральна Асамблея є одним із вищих, головних органів ООН.
 10. 5. Світова організація торгівлі як міжнародна економічна організація
  Міжнародна торгівля є одним із важливих напрямів міжнародного економічного співробітництва. Виходячи з цього міжнародні структури, які відають її питаннями, відіграють у світі вагому роль. До таких організацій належить і Світова організація торгівлі (далі — СОТ), створена 15 квітня 1994 р. у м.Маракеші (Марокко) на основі Генеральної угоди з тарифів та торгівлі (ГАТТ). Ця організація стала
Правовой портал "Senat-M" © 2014
info@senatm.com
Рейтинг@Mail.ru