<< Предыдушая Следующая >>

ЄВРОПЕЙСЬКА РАДА


один з головних органів Європейського Союзу (Європейських Співтовариств). Членами Європейської ради є глави держав і урядів і голова Європейської комісії, їхніми заступниками- міністри закордонних справ і один зі членів Комісії.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

ЄВРОПЕЙСЬКА РАДА

 1. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ (ЄС)
  міждержавне об'єднання, що сполучає в собі риси міжнародної організації й федеративної держави; виникло в 1993 р. на базі Європейських Співтовариств. Договір про Європейський Союз, підписаний в 1992 р. у Маастрихте (Нідерланди) главами держав і урядів 12 держав-членів Європейського Співтовариства, набутив чинності 1 листопада 1993 р. На 1 травня 1996 р. у ЄС входять 15 держав: Австрія, Бельгія,
 2. РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
  один з головних органів Європейського Союзу (Європейських Співтовариств); складається з міністрів держав-членів, забезпечує участь держав-членів у процесі прийняття
 3. 82. Компетенція головних органів ООН.
  Статут ООН (ст. 7) передбачає головні та допоміжні органи ООН. Допоміжні – можуть засновуватись відп. до Статуту ООН, якщо є потреба. Головні Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Економічна і соціальна рада, Рада з опіки, М/н суд і Секретаріат. Центральне місце – Рада Безпеки і Генеральна
 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ООН)
  універсальна міжнародна організація по забезпеченню миру, безпеки й міжнародного співробітництва. Створена в 1945 р. з ініціативи провідних країн антигітлерівської коаліції (СРСР, США, Китаю, Англії й Франції).Членами ООН є до 1999 р. 185 держав. Головними органами ООН є: Генеральна Асамблея ООН, Рада Безпеки ООН, Економічна й Соціальна Рада ООН, Рада по Опіці, Міжнародний Суд ООН і Секретаріат
 5. РАДА ЄВРОПИ
  перша європейська міжурядова організація, створена після другої світової війни. Його Устав був підписаний і ратифікований в 1949 р. Цілями Ради Європи є забезпечення усе більше тісних зв'язків між державами-членами для захисту й реалізації їхніх ідеалів і принципів, сприяння перетворенню Європи в демократичний і безпечний простір, захист і зміцнення плюралістичної демократії й прав людини,
 6. 22.Європейське економічне співтовариство в системі міжнародних економічних організацій.
  Європейське економічне співтовариство (ЄЕС або "Спільний ринок") утворено 25 березня 1957 р. на основі Римського договору. Сьогодні це угруповання, яке об'єднує 12 західноєвропейських капіталістичних країн (Бельгію, Великобританію, Грецію, Данію, Ірландію, Іспанію, Італію, Люксембург, Нідерланди, Португалію, Францію, ФРН). Цілі, заради яких об'єдналися ці країни, зводяться до створення митного
 7. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ПО ПРАВАХ ЛЮДИНИ
  з 1 листопада 1998 р. працює на постійній основі. Створений Європейською конвенцією про захист прав людини й основних воль (ст.19) з метою забезпечення поваги зобов'язань, що випливають із Конвенції для держав, що є її учасниками й зробили спеціальними заявами про визнання для них як обов'язкова юрисдикція Європейського суду по правах людини із всіх питань, що стосуються тлумачення й застосування
 8. Органи управління Європейського Союзу.
  Органи управління Європейського
 9. РОЗДІЛ II «ВЕРТИКАЛЬ» ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ
  РОЗДІЛ II «ВЕРТИКАЛЬ» ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАВОВИХ
 10. СПІВДРУЖНІСТЬ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ (СНД)
  міждержавне об'єднання, створена на основі Угоди про утворення Співдружності Незалежних Держав, підписаного в Мінську 8 грудня 1991 р. представниками трьох республік колишнього СРСР- Республіки Бєларусь, РСФСР і України. Угода ратифікована 12 грудня 1991 р. постановою ВР РСФСР. Устав СНД прийнятий у Мінську 22 січня 1993 р., ратифікований ВР РСФСР 12 квітня 1993 р. Відповідно до зазначеної угоди
 11. Європейський Союз (ЄС).
  Європейський Союз виник на основі Європейського Співтовариства — Європейського економічного співтовариства, Європейського об'єднання вугілля та сталі й Європейського співтовариства з атомної енергії. Друге і третє з названих співтовариств були створені згідно з договорами, укладеними відповідно в Парижі (1951 р.) та Римі (1957 р.). Своєрідною конституцією ЄС, вважається договір, згідно з яким
 12. Рада з опіки.
  ООН под своим руководством создала м/н систему опеки для управления теми тер-риями, кот-е включены в нее индивидуальными соглашениями, и для наблюдения за этими тер-риями. Эти тер-рии наз. тер-риями под опекой. Сейчас цели сист. опеки были осуществлены в такой что все подопечные тер-рии достигли самоуправления и независимостми. Отныне Совет собирается лишь по мере необходимости. / Тобто Рада з
 13. Харитонова О.І., Харитонов Є.О.. Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції.— X.: «Одіссей».— 2002 р.— 592 с., 2002
  Посібник присвячено основам порівняльного правознавства. їх розгляд проведено на підґрунті європейських традицій, які висвітлено на матеріалах, головним чином, цивільного та адмі ністративного права. Дано порівняльний аналіз як сучасних європейських правових традицій і правових систем, так і тих, що мали місце в історії Європи. Показано особливості, що прита манні правовій системі України
 14. 1. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄДВТ)
  Цей митний союз західноєвропейських держав створений у 1960 р. Ініціатором його формування була Великобританія, яка тоді залишалась осторонь Спільного ринку шести західноєвропейських країн, створеного у 1957 р. Створення ЄАВТ вважалося противагою Спільному ринку. Спочатку до ЄАВТ входили Австрія, Великобританія, Данія, Норвегія, Португалія, Швейцарія та Швеція. Пізніше до неї приєднались
 15. 2. Конференція 00Н з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД)
  Цей орган 00Н створений у 1964 р. Нині до його складу входять близько 170 держав. Основні завдання цього органу полягають у розвитку міжнародної торгівлі, рівноправного взаємовигідного співробітництва держав, розробці рекомендацій, що стосуються міжнародних економічних відносин. Конференція застосовує груповий метод діяльності — держави розподіляються на чотири групи за соціально-економічним і
Правовой портал "Senat-M" © 2014
info@senatm.com
Рейтинг@Mail.ru